TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00027

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sarkadkeresztúron

Pályázati konstrukció: TOP_Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00027

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sarkadkeresztúron

Kedvezményezett neve: Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség

Kedvezményezett címe: 5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 1

Elnyert támogatás: 48 314 863 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A fejlesztés célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szociális törvény) nevesített házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés fejlesztése, ezáltal a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt megvalósításával a Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség hozzájárul a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítéséhez, a minőségi ellátás biztosításához. A szociális alapszolgáltatások helyi fejlesztésével jobb, korszerűbb feltételeket teremtünk az itt élők számára. A projekt megvalósulása közvetve hozzájárul az elvándorlás okainak megszüntetéséhez, összességében segíti a település fejlődési pályára állítását, vonzóvá tételét.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert támogatás felhasználásával az eszközbeszerzés keretében sor kerül kerékpárok, elektromos rásegítésű kerékpárok, vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, valamint 1 db 100%-ban elektromos gépjármű beszerzésére. Az infrastrukturális fejlesztés keretében sor kerül tetőfelújításra, külső hőszigetelésre, állagmegóvó felújításra (nyílászárók festése stb.), napelem telepítésére. A fejlesztés eredményeképpen megteremtésre kerülnek a minőségi szolgáltatás biztosításának műszaki feltételei. A projekt megvalósulása a munkafeltételek minőségének javulását fogja eredményezni. A beruházás eredményeként a projekt közvetlen célcsoportja jobb, minőségi szociális alapszolgáltatásokat tud igénybe venni.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2023.12.31.

További információ kérhető:

Hunyady István

elérhetőség (+36203661640, sarkadkeresztur@bekesmegye.reformatus.hu)


Épülő idősek otthona

Gyülekezetünk a Rákóczi u. 71/1. szám alatti régi óvodaépületet megvásárolta, és ott idősek otthona építésébe kezdett. Ez az építkezés Isten kegyelméből, terveink szerint a gyülekezet saját anyagi erejéhez mérten, lépésről lépésre fog megvalósulni.

Kizárólag önerőből építkezünk – pályázati forrás az építkezésben nincs, egyetlen forint sem – így az építkezés befejezése és a használatba vétel időpontja jelenleg nem látható. Az otthont sarkadkeresztúriak számára építjük, református intézmény lesz, a Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség fenntartásában. Célunk: sarkadkeresztúri munkahelyeket szeretnénk teremteni, valamint elsősorban sarkadkeresztúri emberek számára szeretnénk lehetőséget kínálni, ha idősek otthonában terveznének elhelyezkedni – továbbá a református gyülekezet szeretetszolgálati tevékenységét kívánjuk bővíteni a régi jó egyházi hagyományoknak megfelelően, Isten dicsőségére.


EKCP-KP-1-2023/2-000028

Szanazugban a Körösvölgy Panzióban töltöttünk 2 éjt és 3 napot református gyülekezeti tagjaink egy részével 2023.08.25-től 08.27-ig. A támogatás segítségével, egyházi közösségi programunk keretében sor került önismereti tréningekre, hitmélyítő lelkigyakorlatokra, közösségépítő túrázásra, sétahajózásra, strandolásra, közös főzésre.

Pályázati konstrukció: EKCP-KP-1-2023/2-000028

Projekt címe: Együtt a gyülekezetben

Kedvezményezett neve: Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség

Kedvezményezett címe: 5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 1

Támogatás összege: 400. 000 Ft

Sarkadkeresztúr településképet meghatározó egyházi épületeinek fejlesztése

A kedvezményezett neve: Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség

A szerződött támogatás összege: 35 713 164 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.02.

A projekt azonosító száma: 1775417631

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

A Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség a beruházás során a Református Műemlék Templomának, mint a településképet meghatározó épületének külső felújítását és láthatóságának biztosítását tűzte ki célul. A fejlesztés eredményeként a község kulturális, vallási képe megőrzésre került, épített környezete szépült, közössége számára alkalmas közösségi épület került korszerűsítésre.

 A fejlesztés során kiemelendő eredmények a következők:

  • templom épületének külső felújítása;
  • kültéri nyílászárók, bejárati ajtó, zsalugáterek korszerűsítése;
  • utólagos talajnedvesség elleni szigetelés;
  • a torony csúcsdíszeinek, toronyórájának felújítása;
  • templom környezetének megszépítése.

A projekt kivitelezésével egy olyan fejlesztés valósult meg Sarkadkeresztúr településén, mely a helyi szükségletek mértékéhez igazodik, így tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bír. A Sarkadkeresztúri Református Missziói Egyházközség épületének korszerűsítésével, valamint környezetének megszépítésével egy olyan épület került átadásra, mely a település hitéletében, közösségi életében kiemelt szerepet tölt be, továbbá a közösségi szolgáltatások színvonalának javulását fogja eredményezni.  

EGYH-KCP Pályázatok

EGYH-KCP-20-0081

„Zarándoklat”

Támogatás mértéke 250 000 Ft

EGYH-KCP-18-P-0054

„Gyülekezeti Központ”

2 500 000 Ft

EGYH-KCP-18-P-0240

„Padfűtés és belső felújítás”

6 000 000 Ft